NVIDIA Detonator FX 45.23

Q3 8x Anisotropic Keputusan yang hampir sama dicapai, walaupun pemandu baru mempunyai kecenderungan yang sedikit ke bawah.

Q3 8x Anisotropic

Keputusan yang hampir sama dicapai, walaupun pemandu baru mempunyai kecenderungan yang sedikit ke bawah.

Top